FABRYKA MEBLI TAPICEROWANYCH BEATRIS COLLECTION SŁAWOMI PAWOŁEK jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy. Na podstawie umowy o dofinansowanie POIR.03.04.00-30-0627/20-00 realizuje projekt pt.:”DOTACJA NA KA{ITAŁ OBROTOWY DLA FABRYKA MEBLI TAPICEROWANYCH BEATRIS COLLECTION SŁĄWOMIR PAWOŁEK’:
– cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19,
– planowane efekty: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie epidemii COVID-19
– wartość projektu: 246.450,51 zł
– wkład Funduszy Europejskich: 246.450,51 zł